نشست هم اندیشی علمی و فرهنگی استادان به مناسبت  سی و هشتمیین سال پیروزی انقلاب  و در آغاز شروع ترم تحصیلی با حضور  ریس موسسه و معاون فرهنگی (1395/11/19)