موسسه آموزش عالی کبیر غرب

برگزاری مسابقات انتخابی تیم فوتسال آقایان و انتخاب تیم برتر جهت شرکت در مسابقات دهه فجر  (94)